Eldstad

Du behöver göra en anmälan för att installera eller västenligt ändra en eldstad eller rökkanal. En eldstad är en form av rumsvärmare som till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn eller vedeldad spis. Du behöver ett startbesked innan du kan installera din eldstad och ett slutbesked innan du kan börja elda i den.

Vad är en eldstad och rökkanal?

En eldstad är det gemensamma samlingsnamnet för ett ställe där man brukar elda. Det kan vara en braskamin, öppen spis, kakelugn eller vedeldad spis. En rökkanal är ett rör eller en kanal som används för att släppa ut rökgaser från eldstaden.

Ansökan, anmälan eller inget?

Om du ska installera en ny rökkanal som ligger utanpå fasaden kan det krävas bygglov. Skorstenar är generellt inte bygglovspliktiga, men om din fastighet ligger inom värdefull kulturmiljö kan det krävas bygglov. Kontakta en bygglovshandläggare för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar.

Följande åtgärder är anmälningspliktiga:

 • nyinstallation av eldstad eller rökkanal
 • ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer
 • förändring av eldstadens funktion och användningssätt
 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Följande åtgärder är inte anmälningspliktiga:

 • glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller annan underhållsåtgärd
 • byte av eldstadsplan
 • byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • anmälan
 • kontrollplan
 • prestandadeklaration för eldstaden
 • prestandadeklaration för rökkanalen, om det är en nyinstallation.

Du gör enklast din anmälan via vår e-tjänst  Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Rådgör gärna tidigt med skorstensfejarmästaren (sotaren) för att ta reda på förutsättningarna för en ny eller ändrad eldstad, skorsten eller rökkanal.

Skorstenar och rökkanaler ska placeras och utformas så att närliggande byggnadsdelar inte kan börja brinna. Det allmänna rådet är att skorstenen bör dels mynna över taknocken, dels minst 1 meter över taktäckningen.

Om du ska installera en ny eldstad i ett befintligt hus måste du ta hänsyn till den ökade belastningen på underlaget. En eldstad väger mycket och grunden måste klara den ökade belastningen. Annars finns det risk att det uppkommer sättningar och otätheter i exempelvis skorstenen.

För att begränsa risken för brandspridning behöver du ha ett eldstadsplan. Det är en yta under eldstaden som förhindrar att glöd och gnistor inte kan tända eld på golvet. Eldstadsplanet ska vara i ett material som inte kan börja brinna.

Det finns krav på verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid för eldstäder. Till exempel får en braskamin max släppa ut 0,12 vol. % och ha ska ha en verkningsgrad på minst 65% och en pelletseldad kamin ska klara 0,024 vol. % och ha en verkningsgrad på minst 79%. Detta står i prestandadeklaration för din eldstad.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Kaminer (boverket.se) och på Skorstenshöjd (boverket).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

Sommaröppettider:

Den 17/6-30/8 har vi sommaröppettider med telefontider och öppettider enligt nedan:

Tisdag och torsdag kl. 10-12, detta gäller för både expedition, handläggare, inspektörer och tillsynshandläggare.

Glad sommar!

 

 

 

Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd under sommaren?

Snart är det sommar och då har vi en lägre personalstyrka på plats. Vi vill därför informera om att vi inte kan erbjuda tider för tekniskt samråd under juli och augusti och att vi bara har några enstaka tider för arbetsplatsbesök och slutsamråd kvar. Vi har redan nu lagt ut några bokningsbara tider i september, fler kommer. Så in och boka redan idag på Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd (ystad.se) och har ni några frågor tveka inte att höra av er till bygglov@ystad.se.

 

Tack för er förståelse och Glad sommar önskar vi på Bygglovsenheten

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.