Följ ditt ärende

Här kan du som har ett pågående ärende följa det oavsett i vilket steg i processen du befinner dig. Tänk på att e-tjänsterna inte fungerar i Internet Explorer och Internet Edge, vänligen använd annan webbläsare.

Min sida (betaversion)

Detta är en ny e-tjänst som vi utvärderar, här samlas alla e-tjänster på en plats. Återkom gärna med synpunkter till oss på bygglov@ystad.se om din upplevelse.

Min sida

Titta på mina byggärenden

Här kan du som sökande, kontaktperson, ombud eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden.

Om du har ett ärende registrerat på dig med ditt personnummer kan du ta del av det här. Det är endast sådant som är offentligt som finns att läsa. Det finns möjlighet att se både pågående och avslutade ärenden. 

Det är endast en tittfunktion för att se vad som händer i ditt ärende och påverkar inte handläggningen av ärendet.

Mina byggärenden

Meddelande till handläggare

Genom att logga in med din e-legitimation kan du lämna ett meddelande till din handläggare.

Meddelande

Komplettera i bygglovsskedet

I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende fram till bygglovsbeslut.

Bygglovsenheten kan be dig att komplettera med fler handlingar eller revidera redan bifogade handlingar. Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som krävs och vad dessa ska innehålla för att vara korrekta underlag inför beslut.

Om du ska lämna in handlingar inför startbesked eller slutbesked så använd e-tjänsten nedan.

Komplettera

Lämna handlingar inför startbesked

Här lämnar du handlingar för att få ditt startbesked.

Ladda upp handlingar här

Lämna handlingar inför slutbesked

Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked. 

Ladda upp handlingar här

Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd

Du loggar in med din e-legitimation för att komma åt e-tjänsten.

 Följande möten kan du boka:

  • Tekniskt samråd (TS)
  • Arbetsplatsbesök (AP)
  • Slutsamråd (SS)

Information inför bokning:

Du kan senast boka ditt möte med oss fem arbetsdagar innan mötets datum. 
Kom ihåg att både kontrollansvarig och byggherre ska vara informerade om det möte du bokar.

Boka tid

Anmäla ny kontrollansvarig

Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad och finns att finna på Boverket. Du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

Då kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss om det är så att den inte har tagit på sig detta ärende.

Anmäl här

 

Publicerad 2023-12-21

Sommaröppettider:

Den 17/6-30/8 har vi sommaröppettider med telefontider och öppettider enligt nedan:

Tisdag och torsdag kl. 10-12, detta gäller för både expedition, handläggare, inspektörer och tillsynshandläggare.

Glad sommar!

 

 

 

Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd under sommaren?

Snart är det sommar och då har vi en lägre personalstyrka på plats. Vi vill därför informera om att vi inte kan erbjuda tider för tekniskt samråd under juli och augusti och att vi bara har några enstaka tider för arbetsplatsbesök och slutsamråd kvar. Vi har redan nu lagt ut några bokningsbara tider i september, fler kommer. Så in och boka redan idag på Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd (ystad.se) och har ni några frågor tveka inte att höra av er till bygglov@ystad.se.

 

Tack för er förståelse och Glad sommar önskar vi på Bygglovsenheten

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.