brunnslock.jpg

Svapipe utreder felkopplingar i Ystad v 48-51

Svapipe utför på uppdrag av Ystad kommun kontroll av spill- och dagvattenledningar vecka 48-51 och då använder man ofarlig rök.

Svapipe utför på uppdrag av Ystad kommun kontroll av spill- och dagvattenledningar vecka 48-51 och då använder man ofarlig rök.

Följande områden är berörda: Skårby, Svarte, Stora Herrestad, Cardellg, Ensligheten, Erik Dahlbergsg, Hornsg, Laffrensgränd, Lembkeg, Salomon Smiths väg, Stenbocksg, Värngränd.

Kontrollera så att vattenlåsen som finns i fastigheten är fyllda med vatten för att undvika röken (röken är ofarlig), klicka här för att läsa mer.

SMS skickas till berörda abonnenter (brev har redan skickats ut).

Eventuella frågor ring Svapipe Isak Lundqvist tel. 0733-69 36 05 eller va-enheten Emir Taraboosh tel. 0411-577 137.

Publicerad 2021-12-01