Anmäl lovaktiviteter

Här registrerar du lovaktiviteter som din förening eller företag vill arrangera för barn och unga i Ystads kommun.


För föreningar, organisationer och företag

I formuläret nedan registrerar föreningar och företag de lovaktiviteter de erbjuder barn och unga under året. Ifyllt och inskickat formulär är en förutsättning för att få aktiviteten publicerad på ystad.se/lov.

Tänk på att registrera aktiviteterna i god tid, så att de finns med när vi börjar marknadsföra innehållet – ungefär en eller två veckor före lovstart. Registrering med kortare varsel går bra, men aktiviteterna får då lite mindre tids exponering på sidan.

För kommunala verksamheter

Kommunala verksamheter publicerar själv in sina aktiviteter via epi-server och använder endast detta formulär vid ansökan om lovbidrag.
Här finns instruktioner för epi-serverpublicering.


Sök bidrag

För 2021 års lovaktiviteter kan du söka bidrag, för att göra aktiviteten kostnadsfri för deltagarna. Anger du i formuläret att du söker bidrag till aktiviteten, så tar fritidsavdelningen kontakt med dig därefter, för att meddela om du beviljats bidrag.

Vill du genomföra aktiviteten ändå, utan att söka bidrag eller även om du fått avlsag på bidragsansökan, går detta också bra. Du anmäler aktiviteten här, oavsett, för att den ska publiceras på ystad.se/lov.

Om du beviljas bidrag ska du i efterhand kunna rapportera antalet barn som deltagit, fördelat på pojkar och flickor, samt ungefärlig fördelning mellan ålderskategorierna F-3, 4-6 och 7-9. Detta sker i dialog med fritidskonsulenten.

Publicerad 2018-04-03, Uppdaterad 2021-10-26

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent
alexander.stromberg@ystad.se