Anmäl lovaktiviteter

Här registrerar du lovaktiviteter som din förening vill arrangera för barn och unga i Ystads kommun.


För föreningar, organisationer och företag

I formuläret nedan registrerar du de lovaktiviteter ni erbjuder barn och unga. Ifyllt och inskickat formulär är en förutsättning för att få aktiviteten publicerad på ystad.se/lov.

Tänk på att registrera aktiviteten i god tid, så att de finns med när vi börjar marknadsföra innehållet ungefär en vecka före lovstart. Registrering med kortare varsel går bra, men aktiviteten får då lite mindre tids exponering på sidan.

Anmäl lovaktiviteter här (länk till formulär)


För kommunala verksamheter

Kommunala verksamheter publicerar själv in sina aktiviteter via epi-server och använder inte detta formulär.
Här finns instruktioner för epi-serverpublicering.


Sök bidrag

Föreningar kan söka medel ur kommunens bidragsbudget för att göra lovaktiviteten kostnadsfri för deltagarna. Bidragsansökan sker separat – läs mer på sidan Webb-bidrag

Vill du genomföra aktiviteten ändå, utan att söka bidrag eller även om du fått avslag på bidragsansökan? Du kan anmäla aktiviteten här oavsett, för att den ska publiceras på ystad.se/lov.

 

Publicerad 2018-04-03, Uppdaterad 2024-02-01

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent
alexander.stromberg@ystad.se