Anmäl lovaktiviteter

Här anmäler du lovaktiviteter som din förening, klubb, verksamhet eller ditt företag vill arrangera för barn och unga i Ystads kommun.

Under 2019 kommer det finnas statliga medel att söka endast för sommarlovsaktiviteter. 


För föreningar, organisationer och företag:
I formuläret nedan anmäler föreningar, klubbar och företag de lovaktiviteter de vill erbjuda barn och unga under året. Formuläret används till såväl ansökan om medel (sommarlovsaktiviteter) samt för att få aktitiviteten publicerad på ystad.se/lov. Läs mer under avsnittet Ansökningsinstruktioner nedan. 

För kommunala verksamheter:
Kommunala verksamheter lägger själv in sina aktiviteter via episerver. Se instruktionerna i högermarginalen här på sidan. Formuläret nedan används då bara vid ansökan om medel för att genomföra aktiviteten.

I programmet erbjuds plats för både gratis- och betalaktiviteter.

Ystads kommun marknadsför sedan aktiviteterna. För att få aktiviteterna publicerade i vårt program på ystad.se/lov behöver du läsa igenom informationen på denna sida samt fylla i formuläret längst ner på sidan.


Målgrupp för det statliga sommarlovsbidraget är barn och unga 6-15 år och det har i syfte att:
• stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lov och sommarlov
• utöka kommunernas egna satsningar på lov- och sommarlovsaktiviteter
• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

• Alexandra Hansson – samordnare
• Karin Holmström – Kulturen (kulturföreningar och -verksamheter)
• Alexander Strömberg – Fritiden (idrottsföreningar och fritidsverksamheter)
• Lina Persson – Social Omsorg
• Anna Jensen – Kommunikation

Deadline ansökan om medel för sommarlovsaktiviteter: 23/4
Publicering av sommarlovsprogram: 29/5 kl 8:00
För övriga lov gäller att aktiviteter publiceras kontinuerligt efter att underlag skickats till kontaktperson, eller allra senast en vecka före lovets start.

OBS 1: Allmän deadline för ekonomisk återrapportering till kontaktperson, för att få beviljade sommarlovsmedel utbetalda: senast 30 dagar efter aktivitetsdatum
OBS 2: Om ansökan/registrering görs efter det aktuella lovets deadline måste du kontakta oss per mail eller telefon för att säkerställa att aktiviteten kommer med.

Förutsatt att statligt bidrag erhålles: En faktura på beviljat belopp skickas till er kontaktperson.
OBS! För att få beviljade sommarlovsmedel utbetalda ska återrapportering och fakturering ske senast 30 dagar efter aktivitetsdatum.

Staten kräver återrapportering av kommunen gällande det statliga bidraget. Varje verksamhet måste återrapportera sin aktivitet till kontaktperson.
Återrapporteringen ska innehålla:
• antal deltagare fördelat på kön
• en kort sammanfattning av aktiviteten, enkel specifikation vad pengarna använts till samt kort info om hur barn och unga upplevde aktiviteten.

Kostnaderna för sommarlovsaktiviteterna tar varje enskild enhet och allt markeras med verksamhetens referensnummer. För att sedan kunna omföra pengarna och göra en sammanställning av statsbidragen finns det projektnummer som alla kostnader måsta vara märkta med:
• Sommarlovsaktiviteter ska märkas med D41290
• OBS! För att få beviljade medel utbetalda ska kostnaderna vara rätt märkta och återrapportering ske till kontaktperson senast 30 dagar efter aktivitetsdatum.

Staten kräver återrapportering av kommunen gällande det statliga bidraget. Varje verksamhet måste återrapportera sin aktivitet till kontaktperson.
Återrapporteringen ska innehålla:
• antal deltagare fördelat på kön
• en kort sammanfattning av aktiviteten samt kort info om hur barn och unga upplevde aktiviteten.

Alla lovaktiviteter ska registreras i formuläret nedan för att sen kunna läggas in på ystad.se/lov.

• De kommunala verksamheterna är fr o m 2019 själva ansvariga för att lägga in och publicera aktiviteterna på denna hemsida. Instruktioner finns i högermarginalen här på sidan.
• Idrottsföreningarnas aktiviteter läggs in och publiceras av administratör/kommunikatör.

När allt är inlagt ser kommunikatören till att målgruppen nås via ystad.se, V-klass, sociala medier och andra aktuella kanaler.

• För ansökan om medel till sommarlovsaktiviteter: Anger du ett faktiskt belopp i fältet "Arrangörens kostnad för aktiviteten" förutsätter vi att du ansöker om medel för att genomföra aktiviteten.
• Besked om ev beviljade medel alternativt avslag kommer du att få via de kontaktuppgifter du anger i formuläret.
• Kommer du att genomföra aktiviteten även om medel ej beviljas? Vänligen meddela oss i samband med att du får besked.
• Prioriteringen av aktiviteter som beviljas sker alltid efter de önskemål som barn och unga lämnat in till oss via enkät.
• Har du flera olika aktiviteter måste du fylla i formuläret en gång per aktivitet.
• Har du samma aktivitet som arrangeras under flera dagar, så fyller du i formuläret en (1) gång. Se fältet för datumangivelse nedan.
• Den text som anges i "Beskrivning av aktiviteten" är den som senare publiceras i lovprogrammet.
• Vänder ni er till en specifik åldersgrupp (Exempel: 'barn födda 2006 eller senare', eller 'barn i åk 2-3'), så ange detta under "Beskrivning av aktiviteten", förutom att välja de generella åldersgrupperna.
• Det går bra att registrera aktiviteter även för gymnasieungdomar, men medel kan endast beviljas för åldersgruppen 6-15 år.
• Vill du ha med en bild i programmet, så mejla den separat till anna.e.jensen@ystad.se. Bildstorlek: max 1 Mb.
• När ansökan är klar skickas en kopia av svaren automatiskt till den mailadress som angetts allra först i ansökan. Spara gärna denna. • De aktiviteter som publiceras i programmet ska vara gratis för barn och unga att vara med på.


Publicerad 2018-04-03, Uppdaterad 2019-08-26

Kontakt

Alexandra Hansson 
folkhälsostrateg
alexandra.hansson@ystad.se
övergripande, sammanhållande ansvar

Alexander Strömberg
vikarierande fritidskonsulent
alexander.stromberg@ystad.se
Fritiden: idrottsföreningar och fritidsverksamheter

Karin Holmström
barnkulturutvecklare
karin.holmstrom@ystad.se
Kulturen: kulturföreningar och -verksamheter

Lina Persson
fältsekreterare
lina.persson@ystad.se
Social omsorg

Anna Jensen
kommunikatör
anna.e.jensen@ystad.se

Kontakta den person ovan som stämmer överens med er typ av verksamhet/förening.

 

Lovdatum 2019

Sportlov: 18-22/2
Påsklov: 15-22/4
Sommarlov: 19/6-19/8
Höstlov: 28/10-1/11
Jullov: 21/12-8/1

Publicering

För de kommunala verksamheterna som arrangerar lovaktiviteter: läs här hur du lägger upp och publicerar era lovaktiviteter.