Personaldag

[Sövestad & Ystads Mötesplats berörs]

Måndagen 28/3 ska personalen på Ungdomens Hus ha en planerings- och utbildningsdag. Detta innebär tyvärr att Ystads och Sövestads Mötesplats har stängt denna måndag. På tisdag har vi öppet i huset och på mötesplatserna som vanligt!

PERSONALDAG

Publicerad 2022-03-23