Åldersgräns 12 år

Åldersgränsen för barn som badar själv är 12 år, alla barn under 12 år ska medföljas av en vuxen som badar med barnet.

  • Barn upp till 12 år, oavsett simkunnighet, måste medföljas av vuxen (minst 18 år) som byter om till badkläder och badar tillsammans med barnet. 
  • Medföljande vuxen är alltid ansvarig för barns säkerhet. Lämna aldrig barn utan uppsikt!
  • Av säkerhetsskäl får antal barn under 12 år inte överstiga fyra stycken per vuxen.
  • Barn som är simkunniga (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) får från att de fyllt 12 år besöka badet på egen hand utan ansvarig vuxen.

Ovanstående information om åldersgränsen på Ystad Arena Bad finns bland våra trivselregler. Samma regler gäller på Nybrostrandsbadet när det är öppet på sommaren.

Vi är måna om att erbjuda ett säkert badande för barn och unga, vår åldersgräns är en anpassning till Konsumentverkets vägledning om en åldersgräns på 12 år. Den hänger samman med att det i läroplanen LGR 22 framgår att simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av kunskapsmålen för elever i årskurs 6.

 

Publicerad 2023-10-01, Uppdaterad 2023-12-15