Om Ystads Industrifastigheter

Ystads Industrifastigheter AB är ett fastighetsbolag som

bildades 1962, helägt av Ystad kommun.

InteriörBolagets verksamhet är att inom Ystads kommun äga, förvärva, bygga och förvalta fastigheter för näringslivet samt aktivt verka för en utveckling av näringslivet.

Bolaget anpassar lokaler för olika företags behov.

Idag förvaltar bolaget 16 fastigheter som omfattar kontor, verkstad  och lagerlokaler.

Totala lokalytan är ca 45.000 kvm.

 

Ansvarig för bolaget är Pehr Carlberg som är verkställande direktör.


Styrelsen består av:

Ingrid Ek, Lennart Johansson, Joakim Öhrström, Berth Andersson, Jimmy Andersson, Jasenka Åkerlund samt Mikael Cadier

 

Publicerad 2013-06-24, Uppdaterad 2019-01-04