Skärmavbild_2021-09-13_kl._12.35.03.jpg

A sustainable tomorrow i Ystad

Ystads kommun är med i Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens den 16 september. A Sustainable Tomorrow är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet.

Ystads kommun har ingått ett samarbete med A Sustainable Tomorrow för att stärka och utveckla sitt hållbarhetsbete. Som en del av samarbetet kommer marknad- och näringslivsavdelningen vara med och arrangera Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens den 16 september.

Vad är A Sustainable Tomorrow?

A Sustainable Tomorrow är ett nätverk för aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Varje år arrangeras en gemensam hållbarhetskonferens som livesänds av utvalda hubbar runt om i landet.

– Vi ser fram emot att återigen vara en hubb för konferensen och ser det som ett sätt att utöka nätverket för företagen i vår region i linje med vårt koncept FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare i Ystads kommun.

Talare sustainable tomorrow

Konferensens fokusområde är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring.

Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, baseras på lärdomar från naturen och fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser.

En återkommande föreläsare på konferensen är Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt som bidrar med en internationell omvärldsanalys:

– Vi är inne i en spännande tid efter Trump och Brexit, vilket öppnar för nya initiativ, perspektiv och steg framåt i våra globala ansträngningar för att förverkliga de Globala målen. När jag för sjätte gången talar på A Sustainable Tomorrow hoppas jag underbygga denna optimism med konkreta exempel på att en ny resa inletts, säger Fredrik Reinfeldt.

Är du företagare och nyfiken på att vara med? Läs mer på näringslivssidorna.

Läs hela programmet här: https://asustainabletomorrow.com.se/program/

 

 

Publicerad 2021-09-13, Uppdaterad 2021-09-16