Samlad information med anledning av invasionen i Ukraina

Här har vi samlat information och länkar om omvärldsläget, vad du kan göra själv, hur du kan hjälpa till och hur du kan få stöd med att hantera stress och oro.

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina uppstår många frågor om vår säkerhet, flyktingmottagande, riskerna för olika typer av påverkan och liknande frågor. Här kan du hålla dig uppdaterad om läget, läsa om hur kommunen agerar och hitta svar på vanliga frågor.

Här publicerar vi också information om den påverkan som händelserna i vår omvärld har på kommunens verksamhet.

 

Vanliga frågor


Din beredskap

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.
Källa: Försvarsmakten


Det här kan du göra

En god krisberedskap börjar med dig. Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. 

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet genom att se över sin egen hemberedskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, Men hamstra inte – preppa solidariskt. 

Som kommun fortsätter vi att ge service i våra verksamheter till dig som bor och verkar i Ystad. Vi finns tillgängliga och håller samhällsviktiga tjänster igång. På så sätt bidrar vi till ett välfungerande och tryggt samhälle.

 

Jag vill hjälpa till – hur gör jag?

Många vill engagera sig och hjälpa personer som är på flykt från Ukraina.

Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina. Och lokala organisationer samordnar olika hjälp- och volontärsinsatser. Ta gärna kontakt med dem för att se hur du kan hjälpa till.

Det finns många sätt att visa sin medkänsla och solidaritet med Ukrainas folk.

Nationella och internationella hjälporganisationer

Kläder inte det bästa att skänka

De stora humanitära organisationerna har rutiner och kapacitet för att säkerställa att den hjälp som faktiskt behövs når fram på bästa sätt. Men som denna artikel ur Sydsvenska Dagbladet påpekar är kläder, skor, prylar och annat inte alltid till hjälp, utan kan tvärtom försvåra hjälparbetet. 

Hjälp till lokalt

Kommunen har i dagsläget inte möjlighet att ta emot anmälningar om resurser, boende eller annat.

På sidan om flyktingsituationen kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till lokalt.

Håll utkik på webben och i sociala medier

Just nu får vi många tankar och idéer med tips, åsikter och erbjudanden från allmänheten, kopplade till den pågående flyktingsituationen. Ystadbornas engagemang är fantastiskt! Men vi har tyvärr inte möjlighet att svara eller återkoppla på enskilda mail.

Håll utkik här och i våra sociala medier, där vi kommer att kommunicera aktuella behov utifrån Ystads kommuns uppdrag och ansvarsområden.

Var källkritisk – värdera informationen du tar del av

Just nu sprids mycket falsk information och rykten, med syftet att påverka dig och dina åsikter. Håll dig informerad, men sök information från trovärdiga källor. Diskutera gärna, men var källkritisk innan du delar något i sociala medier.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk.

Checklista

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var hittade du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Förstå vad falsk och vilseledande information kan vara – och bli bättre på att känna igen den

Falsk och vilseledande information kan användas för att försöka störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Målet är att påverka politiska beslut och vad människor tycker. Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har samlat knep för att känna igen falsk och vilseledande information på sidan bliintelurad.se.

لا تنخدع
Don't be fooled

Om varningssignaler och skyddsrum

 

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Tester av VMA sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. 

Om varningssignaler och hur du kan ta del av viktiga meddelanden (SOS Alarm)

Skyddsrum

Skyddsrum finns på flera platser i kommunen. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se)

I MSB:s skyddsrumskarta kan du se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige

 

Att hantera din och andras oro

 

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. På appen Tiktok och i andra sociala medier har det till exempel spridits rykten om att Sverige snart kommer att vara i krig.

Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn. Läs mer om vad du kan göra när du är orolig och vilken hjälp du kan få från samhället på sidan Stöd vid oro.

Om barns oro

Via chatt, telefon och mail kan barn som känner oro kontakta Bris för att prata med utbildad personal som hjälper barn utifrån deras stödbehov.

Du som är vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Här finns fler tips på hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget:

Bris erbjuder också en metodutbildning för professionella som möter barn med erfarenheter av krig och flykt. Utbildningen ger deltagaren kunskap och verktyg att leda och genomföra grupper i egen verksamhet.

Viktiga länkar
Publicerad 2022-03-07, Uppdaterad 2022-09-21