Avgiftskontroll_toppbild.jpg

Retroaktiv avgiftskontroll

Att betala rätt barnomsorgsavgift är en fråga om rättvisa. Därför inför Ystads kommun en kontroll av de avgifter för förskola och fritidshem som betalas in.

 

De uppgifter som vårdnadshavare har ansvar för att lämna till kommunen jämförs med hushållets taxerade årsinkomst hos Skatteverket.  
 
Vi börjar nu med kontroll av inkomståret 2020. Avgiftskontroller kommer därefter att genomföras varje år. De genomförs med två års fördröjning, när uppgiften om den taxerade årsinkomsten blir offentlig hos Skatteverket.  
 
Om kontrollen visar att fel avgift betalats så gör vi en justering:  

  • Om en för låg avgift betalats skickar vi en retroaktiv faktura (sker under perioden oktober-december).
  • Om en för hög avgift betalats gör vi en återbetalning (sker i januari 2023).  

Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar. 

Alla vårdnadshavare får information om avgiftskontrollen via brev och lärplattformen Vklass.

 

Mer information om avgiftskontrollen

Publicerad 2022-10-11, Uppdaterad 2022-10-13