Avgiftskontroll_toppbild.jpg

Retroaktiv avgiftskontroll

Betalar du rätt barnomsorgsavgift? Att betala rätt avgift är en fråga om rättvisa. Därför har Ystads kommun infört en kontroll av de avgifter för förskola och fritidshem som betalas in. De uppgifter du som vårdnadshavare lämnar till kommunen jämförs med ditt hushålls taxerade årsinkomst hos Skatteverket. Vi har under hösten 2023 kontrollerat inkomståret 2021. Avgiftskontrollerna genomförs varje år.

Har du betalat för lite eller för mycket?

Du som vårdnadshavare har ansvar för att anmäla och uppdatera din inkomst så att hushållets barnomsorgsavgift blir rätt.

Om kontrollen visar att fel avgift betalats så kommer vi att göra en justering:

• Om du har betalat för låg avgift skickar vi en retroaktiv faktura.
• Om du har betalat för hög avgift gör vi en återbetalning.

Rättvisa och trygghet

Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar.

När kommer kontrollen att ske?

Vi har under hösten 2023 arbetat med avgiftskontrollen för 2021 och fakturorna skickades ut under september, återbetalningar kommer att göras löpande dock senast till 31 januari 2024.

Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning, när deklarationsuppgifterna blir offentliga hos Skatteverket. Kontrollerna kommer att genomföras varje år.

Hur vet jag om jag är berörd?

• De allra flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras av kontrollerna.
• Du som hade barn på förskola eller fritidshem under 2021 ingick i årets kontroll.
• Du som inte hade barn på förskola eller fritidshem under 2021 berördes inte av årets kontroll.
• I nästa års kontroll ingår de vårdnadshavare som hade barn på förskola och fritidshem under 2022, och så vidare.

  

Kontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
bo-avgiftskontroll@ystad.se

Ystads kommuns e-tjänst för förskola och fritidshem
Här lägger du in eller uppdaterar din månadsinkomst.

Vanliga frågor


Varför gör ni den här kontrollen?

 

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Ystads kommun vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar. 

Hur har kontrollen gått till?

 

Ystads kommun hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2021. Sedan delas din årsinkomst med 12, för en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du haft registrerad hos Ystads kommun.

Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. 

Belopp mindre än 600 kr för hela 2021 kommer inte att faktureras eller återbetalas. 

Varför kontrollerar ni mot 2021, så långt bakåt i tiden?

 

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter baseras på vad du deklarerade i maj 2022. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

 

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Här lägger du in och uppdaterar din månadsinkomst

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för hög avgift?

 

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Ett brev skickas då hem med uppgifter om hur mycket som kommer att återbetalas.

I brevet finns också information om hur man kan göra för att få pengarna insatta på sitt konto.

Jag ska få pengar tillbaka. Kan ni dra av beloppet på nästa barnomsorgsfaktura?

 

Av tekniska skäl kan Ystads kommun tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften.

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

 

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med fakturaunderlaget?

 

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer.

Maila ditt önskemål till e-postadressen bo-avgiftskontroll@ystad.se så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

Hur gör jag om jag inte kan betala allt på en gång?

 

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd. Detta gör du genom att kontakta handläggarna på mailadressen bo-avgiftskontroll@ystad.se. Om du blir beviljad anstånd kan du få det upp till max tre månader från förfallodatumet. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är.

Om du blivit beviljad anstånd kan du välja att betala mindre belopp åt gången eller hela beloppet som en engångssumma bara hela fakturan är betald före sista förfallodatum.

Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

 

Hur gör jag för att bestrida fakturan?

 

Om du tycker att fakturan inte stämmer och du önskar bestrida den behöver Ystads kommun få in bestridandet skriftligen innan förfallodatumet passerat.

Ange tydligt vad det är du bestrider. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Brevet skickar du till:
Ystads kommun
Utbildningsförvaltningen
Avgiftskontrollen
271 42 Ystad

Du kan också maila ditt bestridande till bo-avgiftskontroll@ystad.se

Blir mitt barn avstängt om jag inte kan betala i tid?

 

Ystads kommun har valt att inte tillämpa avstängningsrutinen i samband med avgiftskontrollen. Däremot går en obetald faktura till Inkasso efter en påminnelse.

Vad har jag gjort för fel om jag måste betala tillbaka?

 

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift.

En annan vanlig orsak till att det blir fel är att du inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som inkomst?

 

Med inkomst menas allt som beskattas, exempelvis:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övrig inkomst
Vad räknas inte som inkomst?

 

Till din inkomst räknas exemplevis inte studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, etableringsersättning med mera.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

 

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Publicerad 2022-09-20, Uppdaterad 2023-11-07