Var mycket försiktig när du grillar och eldar

Det är mycket torrt just nu, och vi avråder därför starkt från att grilla och elda i skog och mark.

 

  • Använd gärna fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningställda grillplatser.
  • Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
  • Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Mer information om brandrisker och eventuella eldningsförbud: ystad.se/eldningsforbud

 

Publicerad 2024-05-16