Toppbild_Webbplats_Informationstraffar_2024.jpg

Ystads kommun inför fyrfackskärl

Det är lekande lätt att återvinna rätt med fyrfackskärl. Vi vet att fler återvinner mer när kärlen finns nära hemmet – och närmare än din egen tomt kommer vi inte. Gör återvinningen till en riktig kärl-lek. För dig, din kommun och vår värld.

Därför inför vi fyrfackskärl

Enligt ett regeringsbeslut från 2022 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar. I Ystad innebär det att alla en- och tvåbostadshushåll får två fyrfackskärl att sortera i. Med bättre sortering kan material utvinnas i högre grad, och mindre mängd avfall går till förbränning.

– Med fyrfackskärlen ökar återvinningen och vi skickar mindre avfall till förbränning. Det är en stor miljövinst. Men sortering i fyrfackskärl är också en ökad service till kommuninvånarna och något som efterfrågats länge, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Ystads kommun.

Då kommer kärlen

I mars 2024 börjar utsättningen av de nya fyrfackskärlen i de områden som ingår i den första etappen. Den andra etappen beräknas ske år 2025.

Vilka områden får fyrfackskärl först?

De som ska få fyrfackskärl i mars 2024 får i januari ett brev och en broschyr    med mer utförlig information om detta. Det rör sig om Ystad tätort, exklusive centrum/gamla staden, samt några av de omkringliggande tätorterna, till exempel Svarte, Källesjö, Hedeskoga, Köpingebro och västra Nybrostrand.

Så funkar det

Du kan tänka på fyrfackskärlen som en egen återvinningsstation i lagom storlek precis utanför din dörr. Du får två kärl med fyra fack i varje, och här sorterar du matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas.

Kärl 1 töms varannan vecka. Här sorteras restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar.

Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här sorteras pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Förbered plats för dina kärl

  • För att det enkelt ska gå att dra ut och ställa tillbaka kärlen vid tömning måste det vara plats mellan och runt kärlen. En uppställningsplats för båda kärlen ska därför vara minst 1,8 x 1 meter. Har du även ett trädgårdskärl så behövs ytterligare 90 cm.

  • Se till att det är en platt, hårdgjord yta där kärlen står och längs dragvägen.

  • Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd ska vara i vägen.

  • Det får inte finnas några trösklar, trappsteg eller nivåskillnader längs dragvägen.

Fyra goda skäl till fyrfackskärl

1. Det är lekande lätt att sortera rätt med fyrfackskärl!

2. Turerna till återvinningsstationen blir färre när du kan lämna dina förpackningar i kärlen
där hemma.

3. Med kärl för återvinning på tomten behöver du inte förvara förpackningar och tidningar i hemmet i väntan på nästa tur till återvinningsstationen.

4. I de kommuner som har infört fyrfackskärl har återvinningen av förpackningsmaterial ökat med ungefär 50%. Samtidigt har mängden restavfall som går till förbränning minskat.

Informationsträffar – vi visar upp de nya kärlen

Är du nyfiken och vill veta mer om de nya sopkärlen som ska införas i Ystads kommun? På våra informationsträffar har du möjlighet att ställa frågor till avfallsenheten, samt kolla in de nya fyrfacksbilarna och fyrfackskärlen. Välkomna!

  • Lördag 20 januari, kl. 11–13 Ystad, Österportstorg
  • Måndag 22 januari, kl. 16–18 Ystad, Österportstorg
  • Lördag 3 februari, kl. 10–12. Svarte vändzon vid Svarteskolans parkering, Orgelgatan
  • Lördag 3 februari, kl. 13–15, Köpingebro vändzon vid Köpingebro skola, Fredriksbergsvägen

Mer information 

ystad.se/fyrfack hittar du mer information och vanliga frågor och svar. 

Kontakt

Tekniska avdelningens kundservice för fyrfack:
Telefon: 0411-57 77 74 (måndag–fredag kl. 9–12)
E-post: fyrfack@ystad.se

Tekniska avdelningens allmänna kundservice:
Telefon: 0411-57 77 77 (måndag–fredag kl. 9–12)
E-post: tekniska@ystad.se

 

 

 

 

 

Publicerad 2024-01-11