Fyrfack_for_Webbplatsen_2023.jpg

Ystads kommun inför fyrfackskärl

 

Vi vet att fler återvinner mer när kärlen finns nära hemmet – och närmare än din egen tomt kommer vi inte. Gör återvinningen till en riktig kärl-lek. För dig, din kommun och vår värld.

 

Nu är kärlen på väg ut

Den 4 mars 2024 sattes de första fyrfackskärlen ut i Ystads kommun. Det är cirka 4000 en- och tvåbostadshushåll som får de nya fyrfackskärlen i den första etappen och förhoppningen är att alla ska ha fått sina kärl innan påsk.

Fyrfackskärl innebär att du som är villa- eller fritidshusägare kan källsortera det mesta av ditt avfall hemma, istället för att behöva åka till återvinningsstationen.

I den första etappen som får de nya fyrfackskärlen i mars 2024 ingår en- och tvåbostadshushåll i Ystad centralort, exklusive centrum/gamla staden, samt några av de omkringliggande tätorterna – till exempel Svarte, Källesjö, Hedeskoga, Köpingebro och Västra Nybrostrand.

En andra etapp för de resterande en- och tvåbostadshushållen som ska få de nya fyrfackskärlen planeras till våren 2025.

 
Så går det till vid utsättning

Vi sätter ut de nya fyrfackskärlen på sin ordinarie tömningsdag, eller dagen efter. I samband med att de nya kärlen sätts ut, hämtas de gamla kärlen för restavfall och matavfall in. Låt därför de gamla kärlen stå kvar ute även efter att de har tömts, så att vi kan byta dem mot de nya fyrfackskärlen. Vid behov kör vi även på lördagar, för att byta kärlen hos de som har tömning på fredagar.

Fyrfackskärlen kommer att ställas ut där de sedan ska stå när det är dags för tömning. För de flesta abonnenter innebär det att de kommer att stå på samma plats som det gamla kärlet, men för några kommer det innebära en ny hämtningsplats för kärlen. Så var uppmärksam på var de nya kärlen placeras!

När de nya kärlen levereras finns det en sorteringsguide och en bunt matavfallspåsar i facket för färgat glas i kärl 1. De som inte har haft sortering av matavfall tidigare får också en hållare för matavfallspåsarna, att ha i köket. Alla hushåll får också ett "Ingen reklam, tack"-klistermärke att sätta upp på brevlådan om man vill.

Två moderna kärl med fyra fack i varje

Du kan tänka på fyrfackskärlen som en egen återvinningsstation i lagom storlek precis utanför din dörr. När det är dags för tömning behöver du bara placera dina kärl med handtagen utåt vid tomtgränsen. Smidigt, eller hur?

 

Kärl 1

Kärl 1 töms varannan vecka. Här sorteras restavfall (162 liter), matavfall (118 liter), färgade glasförpackningar (30 liter) och tidningar (60 liter).

 

Kärl 2

Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här sorteras pappersförpackningar (155 liter), plastförpackningar (155 liter), ofärgade glasförpackningar (30 liter) och metallförpackningar (30 liter).

Kärlindelning

Förbered plats för dina kärl
  • På tömningsdagen ska kärlen stå vid tomtgränsen eller annan överenskommen plats.
  • För att det enkelt ska gå att dra ut och ställa tillbaka kärlen vid tömning måste det vara plats mellan och runt kärlen. En uppställningsplats för båda kärlen ska därför vara minst 1,8 x 1 meter. Har du även ett trädgårdskärl så behövs ytterligare 90 cm.
  • Se till att det är en platt, hårdgjord yta där kärlen står och längs dragvägen.
  • Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd ska vara i vägen.
  • Det får inte finnas några trösklar, trappsteg eller nivåskillnader längs dragvägen.
 
Kärlens mått

Bredd: 77 cm
Djup: 91 cm
Höjd: 110 cm (184 cm med öppet lock)

 

Så ser det ut i sopbilen

Varje fack i sopbilen har en motsvarighet i sopkärlet. För att sorterat material ska hållas isär finns det fyra fack i kärlet och fyra fack i bilen. Kärl 1 töms varannan vecka, och kärl 2 töms var fjärde vecka. I olika sopbilar, såklart.

Vanliga frågor och svar


Vilka ska få fyrfackskärl?

Alla en- och tvåbostadshus som har kärl för restavfall idag kommer att få de nya kärlen.

Jag bor i flerbostadshus, får vi också fyrfackskärl?

Nej, de erbjuds endast till en- och tvåbostadshushåll. Det finns andra lösningar för boende i flerbostadshus.

Måste jag ha fyrfackskärl?

Enligt regeringsbeslut från 2022 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpacknings- och matavfall. I Ystad innebär det att alla en- och tvåbostadshus får två fyrfackskärl att sortera i.

Måste jag ha båda kärlen?

Ja, för att kunna sortera förpackningar och matavfall vid fastigheten, som regeringen har beslutat om, behövs båda kärlen.

Kan jag dela kärl med grannen?

Delad glädje är dubbel glädje! Under förutsättning att kärlen inte blir överfyllda kan två eller tre hushåll dela på ett abonnemang med fyrfackskärl. 

Vad kommer det att kosta?

Ett helårsabonnemang med två kärl kostar 3625kr inkl. moms. Den nya avfallstaxan gäller från och med 1 mars 2024: Avfallstaxa Ystads kommun

När kommer kärlen?

Fyrfackskärlen kommer att införas i två etapper. Den första etappen sker i mars 2024. De hushåll som ingår i den första etappen får brev med mer information i januari 2024. En andra etapp planeras till 2025.

Slipper jag åka till återvinningsstationen nu?

Ja, nästan. Skrymmande förpackningar ska fortfarande lämnas på återvinningsstationen.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Blandas avfallet i sopbilen?

Nej, inget avfall blandas. Sopbilen har fyra fack, precis som kärlen. Kärl 1 töms varannan vecka, och kärl 2 töms var fjärde vecka. I olika sopbilar, såklart.

Vad händer med avfallet?

Både tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast återvinns. Matavfall blir till biogas och biogödsel, medan restavfallet förbränns i en process där värmen tas tillvara.

Kan jag ha sommarhämtning av de nya fyrfackskärlen?

Ja, om man har ett fritidshus och bara är här under sommaren kan man ha abonnemang med sommarhämtning för de nya fyrfackskärlen.

Kan jag ha månadshämtning av de nya fyrfackskärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka. 

Publicerad 2023-03-01, Uppdaterad 2024-03-13

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag–fredag kl. 9–12)
E-post: tekniska@ystad.se

Kundservice för fyrfack
Telefon: 0411-57 77 74
(måndag–fredag kl. 9–12)
E-post: fyrfack@ystad.se

Nu är det vår tur!

25 skånska kommuner har redan infört insamling i fyrfackskärl. Nu är det Ystads tur för lite kärl-lek!

mer-karl-lek

Ansök om att dela kärl

Intresserad av att dela kärl med en granne? Ladda ner vår blankett för att läsa villkoren, samt ansöka: Blankett för att ansöka om gemensam avfallsbehållare 

Skapa rum för dina fyrfackskärl

Grönskande spaljé av järn

Med armeringsnät och klätterväxter kan du skapa ett grönt rum för dina sopkärl.

 

Formsatt staket

Har du redan ett staket runt din tomt? Då kan den här lösningen med formsatt staketet som löper bakom sopkärlen vara en idé.

 

Lucka i en grön vägg

För den som har en häck runt tomten kan alternativet med en öppning för sopkärlen vara en bra lösning.

Det tredje hjulet

Fyrfackskärlen har ett tredje hjul som gör dem lättare att flytta, så länge de står på bra underlag. Om kärlen står med handtaget inåt kan det tredje hjulet vara låst på tömningsdagen, men om kärlen står med handtagen utåt ska det tredje hjulet vara olåst på tömningsdagen.

Utskick 1 om fyrfackskärl

I juni 2023 skickade vi ut en folder med information om det kommande införandet av fyrfackskärl till alla villa- och fritidshushåll i Ystads kommun. Här hittar du utskicket som Pdf: Mer kärl-lek i Ystad

Utskick 2 om fyrfackskärl

Här hittar du den folder som skickas ut under vecka 2 (2024) till de abonnenter som får fyrfackskärl under 2024: Snart kommer dina fyrfackskärl!

Sorteringsguide

Vill du veta mer om hur du ska sortera i dina fyrfackskärl? Ta en titt i vår broschyr Sorteringsguide för fyrfackskärl.