Miljömässig hållbarhet

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att skydda och bevara värdefull miljö och natur.

Vårt miljöarbete ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och kreativitet. Kommunens verksamheter och bolag har olika uppdrag och förutsättningar, men vi har ett gemensamt ansvar för miljön och klimatet.

Vi fokuserar miljöarbetet på:

  • Vattenmiljöer i balans
  • Hållbart nyttjande av markresurser
  • En rik natur- och kulturmiljö
  • En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle
  • Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle

 

Publicerad 2022-10-01, Uppdaterad 2023-09-19