Upphandling och inköp

Ystads kommun med bolag ska tillgodose behovet av verksamheternas varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalité till rätt pris. I kommunens upphandlingar pågår en ständig utveckling för att säkerställa den goda affären inom regelverkets ramar.

Publicerad 2013-04-17, Uppdaterad 2018-11-30