Leverantörsdialog

Leverantörsdialoger skapar utveckling och bidrar till hållbara affärer. Har du något som vi kan behöva, så kontakta oss gärna på inköpsenheten.

Träffa en upphandlare - boka ett möte nu
Vill du veta mer om vårt arbete, vi kommer gärna ut till dig och ditt företag för att berätta mer om hur vi jobbar med Ystads kommuns upphandlingar. En utökad dialog och närhet till det lokala näringslivet är en viktig del i arbetet. Har du frågor, funderingar, synpunkter, tips, idéer välkommen att boka ett möte med med oss direkt.

E-post: upphandling@ystad.se

Fördelar med tidig dialog - varför?

Inköpsenheten
Inköpsenheten kan vara behjälplig i alla steg av upphandlingar från bollplank till fullständiga upphandlingar, för verksamheternas och våra kommunala bolag. 

Välkommen att kontakta oss om frågor finns.

Publicerad 2018-01-30, Uppdaterad 2021-09-17

Inköpsenheten

Ystads kommun
Inköpsenheten
Ledning o utveckling
Nya Rådhuset, 271 80 Ystad
upphandling@ystad.se