Leverantörsdialog

Leverantörsdialoger skapar utveckling och bidrar till hållbarare upphandlingar, välkommen att kontakta oss på upphandlingsavdelningen.

Träffa en upphandlare - boka ett möte nu
Vill du veta mer om vårt spännande arbete så kommer vi gärna ut till dig och ditt företag för att berätta mer om hur vi jobbar med Ystads kommuns upphandlingar. En utökad dialog och närhet till det lokala näringslivet är en viktig del i vårat arbete. Ni som har frågor, funderingar, synpunkter, tips, idéer välkommen att boka ett möte med med oss direkt.

E-post: upphandling@ystad.se

Tidig dialog - varför?

Mötesplats Gamla Rådhuset - torsdagar med upphandling
Syftet är en utökad dialog och närhet till näringslivet. Ni som har frågor, funderingar, synpunkter, tips, idéer om hur Ystads kommuns offentliga inköp kan utvecklas, är givetvis alltid välkomna att kontakta oss varje dag på Nya Rådhuset.

Upphandlingsavdelningen finns även återkommande på Gamla rådhuset.

Upphandlingsavdelningen
Upphandlingsavdelningen kan vara behjälplig i alla steg av upphandlingar från bollplank till fullständiga upphandlingar för verksamheternas och de kommunala bolagens uppdrag. Vi eftersträvar alltid att det finns centrala ramavtal inom lämpliga områden med rätt prioritering. 

Strävan finns att det ska vara enkelt att finna aktuell information och inte minst att genomföra affärsmässiga inköp. Välkommen att kontakta oss om frågor finns.

Publicerad 2018-01-30, Uppdaterad 2019-01-29

Upphandlingsavdelningen

Ystads kommun
Upphandlingsavdelningen
Ledning o utveckling
Nya Rådhuset, 271 80 Ystad
upphandling@ystad.se