Vanliga frågor om tillstånd, regler och statistik

För exempelvis uteserveringar, torghandel, gatuskyltar, musikarrangemang dvs upplåtelse av allmän plats, krävs det tillstånd. 

Tillstånd, regler och vanliga frågor

Publicerad 2020-03-11, Uppdaterad 2022-08-12