Skyltar

Du behöver oftast bygglov för att sätt upp, flytta eller ändra en fristående skylt inom detaljplanelagt område. Det finns undantag från lovplikten till exempel utanför område med detaljplan. Där krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt men det kan krävas andra tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen.

Vad är en skylt?

En skylt kan vara utformad och placerad på många olika sätt. Det kan vara en tavla, skylt, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller annat med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Ansökan, anmälan eller inget?

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta och ändra på de flesta typer av skyltar inom detaljplanerat område. Att sätta upp en skylt kan innebära att man monterar den på en byggnad, en annan anläggning eller fristående på marken.

Följande åtgärder behöver bygglov:

 • större än 1,0 kvadratmeter
 • om den är placerad på en kulturskyddad byggnad eller inom ett område som är kulturskyddat
 • stripade skyltfönster

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • skylt för ett tillfälligt evenemang och som är uppsatt under högst fyra veckor.
 • orienteringstavla vars area är högst 2 kvadratmeter. (Placeras skylten på eller i anslutning till en byggnad eller ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt gäller inte undantaget och bygglov behöver sökas.)
 • en skylt inomhus.
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • sjövägsmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • foto på befintlig utförande
 • kontrollplan
 • situationsplan
 • skyltritning, redovisa färgtemperaturen och ljusstyrka om den är belyst

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Om du ska sätta upp en skylt kan du ta hjälp av vårt Stadsmiljöprogram. Ett exempel i programmet är att en utstickande skylt ska ha ett fritt mått under skylten på 2,5 meter och max sticka ut 1,0 meter.

Även om du inte behöver bygglov behöver du alltid tänka på utformning och placering av din skylt.

Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt men det kan krävas tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen. Det kan även kräva tillstånd från Polisen om den placeras på allmän platsmark.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Skyltar (boverket.se).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.