stickgatan.jpg

Ändrad användning

Om du vill ändra användning i en fastighet krävs det oftast bygglov

Vad menas med ändrad användning av fastighet?

Om du vill ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad behöver du söka bygglov. Kravet på bygglov är kopplat till om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga.

Om du exempelvis vill omvandla bostadslägenheter till kontor ses det som en väsentlig ändring och kräver bygglov.

Bygglov krävs även om du inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar, om den ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden eller om du inte gör några inredningsåtgärder i samband med ändringen.

Ibland är det svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring och du kan alltid kontakta bygglovsenheten för vägledning.

Om du vill läsa mer kan du vända dig till Boverkets kunskapsbank

Publicerad 2023-05-15, Uppdaterad 2024-01-02