Starta och driva företag

I Ystads kommun arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat. Vi samverkar bland annat med Nyföretagarcentrum, Tillväxt Syd, Innovationscenter Landsbygd. Vi synliggör även möjligheter kring kompetensutveckling, finansieringsmöjligheter och affärsutveckling.

Publicerad 2021-02-09, Uppdaterad 2022-08-13