4661707-mixed-group-in-business-meeting.jpg

Arbetsmarknadsenheten

Visste du att arbetsmarknadsenheten i Ystad hjälper till med personlig service i samverkan mellan företagare och praktikant.

Vad kan Arbetsmarknadsenheten hjälpa dig som företagare med?

Arbetsmarknadsenheten i Ystad arbetar för en inkluderande arbetsmarknad med syfte att motverka arbetslöshet inom kommunen. Deras mål är att stödja människor som av olika anledningar är arbetssökande och i behov av extra stöd och vägledning för att nå arbetsmarknaden. De samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Utbildningsanordnare, Forum Ystad (komvux).

Stöd till arbetsgivare

  • Behöver du rekrytera?

Arbetsmarknadsenheten i Ystad kan vara ditt stöd när du behöver rekrytera och samtidigt vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsmarknad.

  • Stöd vid anställning.  

Vi bistår dig när personen du anställer har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara någon som varit arbetssökande länge, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller har nedsatt arbetsförmåga  

  • Stöd i kontakt med Arbetsförmedlingen 

Vi  bistår dig i kontakten med Arbetsförmedlingen kring eventuella ekonomiska stöd med mera. 

  • Extratjänst

Ystad kommun ligger i framkant när det gäller anställning med Extratjänst.
En Extratjänst erbjuder möjlighet för den som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid eller är nyanländ i Sverige att komma närmare arbetslivet. På så sätt kan personen öka sina möjligheter till kompetensutveckling och ökad anställningsbarhet.

Denna möjlighet finns inom kommunens alla förvaltningar och bolag. Möjligheten finns även hos arbetsgivare inom hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg vars verksamhet är offentligt finansierad och bedrivs i privat eller offentlig regi.

Även ideella idrottsföreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar, registrerade trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga har möjlighet att anställa med Extratjänst.

Har du frågor om Extratjänster eller önskemål på din arbetsplats som du vill diskutera?

Kontakta oss på arbetsmarknad@ystad.se 

Språkpraktik

  • Har du utrymme för en praktikant i din verksamhet?

Du som företagare har en viktig roll i att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa till att matcha rätt person med rätt företag och rätt arbetsuppgifter De personer som är aktuella för praktik läser svenska för invandrare, SFI, och behöver under ett par dagar i veckan komma ut i arbetslivet för att komma vidare i sin språkutveckling.

Är du intresserad av att ta emot en praktikant eller behöver anställa?
Hör gärna av dig till oss!

arbetsmarknad@ystad.se 

Publicerad 2023-01-29, Uppdaterad 2024-02-09

Kontaktn

Arbetsmarknadsenheten

arbetsmarknad@ystad.se

0411 - 57 70 74

Telefontider är måndag - fredag kl.9:00 - 15:00