Företagslots

Företagslotsen, en väg in 0411-57 80 00. Länken mellan näringsliv och kommun.

Marknad och näringsliv

Oavsett om du är i startgroparna , söker en plats för din verksamhet, eller undrar vilket tillstånd du behöver så hjälper vi dig med stöd och guidning. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för näringslivet på olika sätt såsom kompetensförsörjning, samhällsutveckling, hållbar tillväxt, nätverk, samarbeten, marknad och event.

Vi finns på Gamla Rådhuset, Stortorget i Ystad.

Välkommen in till oss!

Ystad Visitor Center

Företagsfrågor kopplade till destination och turism. 

Ystad Studio Visitor Center

För dig som har företagsfrågor kopplat till film eller vill boka en konferenslokal i en kreativ miljö på YSVC.

Publicerad 2021-01-16, Uppdaterad 2024-04-19

Marknad & Näringsliv

Företagslots
Telefon: 0411-57 80 00
E-post: foretagslots@ystad.se

Etableringar
Angelica Erlandsson
Direkt nr: 0411- 57 75 65
E-post: angelica.erlandsson@ystad.se

Kompetensförsörjning
Jenny Randowo
Direkt nr: 0411- 57 75 19
E-post jenny.randowo@ystad.se

Event och arrangemang
Jamie Rasmussen
Direkt nr: 0411- 57 75 07
E-post: jamie.rasmussen@ystad.se

Etablering/Exploatering/Arrende
Kontakta Exploateringsenheten

Marknad- och näringslivschef
Johan Österberg
Direkt nr: 0411- 57 79 35 alt. 0709- 47 79 35
E-post: johan.osterberg@ystad.se