Marknad- och Näringsliv

Snabb och smidig väg in till kommunen för dig som är företagare.

Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt i en kommunal förvaltning oavsett vilka frågor du som företagare har.
Vi finns på Gamla Rådhuset, Stortorget i Ystad.

Välkommen in till oss!

Marknad & Näringsliv

Marknad & Näringsliv

Företagslots
Lotte Nilsson

Lotte Nilsson

Företagslots/Näringslivsassistent
Angelica Erlandsson

Angelica Erlandsson

Näringslivssamordnare/Företagslots
Åsa Bodeborn

Åsa Bodeborn

Näringslivsutvecklare/etablering
Itta Johnson

Itta Johnson

Marknadsstrateg
Johan Österberg

Johan Österberg

Marknad- och näringslivschef
Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2019-09-16

Marknad & Näringsliv

Företagslots
Telefon: 0411-57 80 00
E-post: foretagslots@ystad.se

Näringslivsutvecklare/Etablering
Åsa Bodeborn
Direkt nr: 0411-57 70 42 alt. 0709- 47 70 42
E-post: asa.bodeborn@ystad.se

Näringslivssamordnare/Företagslots
Angelica Erlandsson
Direkt nr: 0411- 57 75 65 alt. 0709- 47 75 65
E-post: angelica.erlandsson@ystad.se

Marknadsstrateg
Itta Johnson
Direkt nr: 0411- 57 72 96 alt. 0709- 47 72 96
E-post: itta.johnson@ystad.se

Näringslivsassistent/Företagslots
Lotte Nilsson
Direkt nr: 0411- 57 80 00 alt. 0733- 44 87 52
E-post: lotte.nilsson@ystad.se

Marknad- och näringslivschef
Johan Österberg
Direkt nr: 0411- 57 79 35 alt. 0709- 47 79 35
E-post: johan.osterberg@ystad.se