YSTAD_TRADGARDSSTAD_KVALL_GARD_bild_arkitekt_Jonas_Lindvall.jpg

Kontakt Exploateringsenheten

Mark- inköp/försäljning

Andreas Winborg
Mark- och exploateringschef
andreas.winborg@ystad.se

Mark- inköp/försäljning

Fredrik Pettersson
Mark- och exploateringsingenjör
fredrik.pettersson@ystad.se
0411 - 57 72 80

Mark- inköp/försäljning

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 87

Arrenden (Bostadsarrenden i Sandskogen, badhytter och fiskebodar, båtplatser, kolonier och jordbruksarrenden)

Mats Kleman
Markförvaltare
mats.kleman@ystad.se
0411 - 57 73 19

Publicerad 2021-09-17, Uppdaterad 2022-11-11