YSTAD_TRADGARDSSTAD_KVALL_GARD_bild_arkitekt_Jonas_Lindvall.jpg

Kontakt Exploateringsenheten

Mark- inköp/försäljning

Andreas Winborg
Mark- och exploateringschef
andreas.winborg@ystad.se
0411-57 70 22

Mark- inköp/försäljning

Fredrik Pettersson
Mark- och exploateringsingenjör
fredrik.pettersson@ystad.se
0411 - 57 72 80

Arrenden (Bostadsarrenden i Sandskogen, badhytter och fiskebodar)

Sofie Andersson 
Markförvaltare
sofie.andersson@ystad.se
0411 - 57 73 19
Tillgänglig onsdagar, torsdagar och fredagsförmiddagar (delvis föräldraledig)

Mark- inköp/försäljning & arrenden (båtplatser, kolonier och jordbruksarrenden)

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 87

 

Publicerad 2019-09-17, Uppdaterad 2021-03-24