Badhytter-Sandskogen-Ystad.jpg

Arrenden

Arrenden i Ystads kommun - Fastighetsavdelningen förvaltar mark och har ett stort antal arrenden. I dagsläget har vi nästan 1200 aktiva arrenden, 540 av dessa är villaplatser i Sandskogen.

Publicerad 2019-08-08, Uppdaterad 2019-09-17

Kontakt

Sandra Persson
Mark- och Exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 87

Sofie Andersson 
Markförvaltare
sofie.andersson@ystad.se
0411 - 57 73 19
Tillgänglig onsdagar, torsdagar och fredagsförmiddagar (delvis föräldraledig)

Adress: Österportstorg 2A
271 80 YSTAD