Bostadsarrenden i Sandskogen

I Sandskogen äger man sin villa och arrenderar tomten av Ystads kommun.

Arrende i SandskogenVillaplatserna ligger i ett natur- och friluftsområdet och det är förbjudet att inhägna sin tomt då alla, djur som människor, ska kunna ströva fritt i Sandskogen. Idag finns det inga lediga villaplatser så enda chansen att få ett sommar­paradis i Sandskogen är via de lokala fastighetsmäklarna.

Vill du bygga något bygglovsbefriat, ansöker du genom att fylla i och skicka in denna blankett. Vill du göra en bygglovspliktig ut- eller ombyggnad så ansöker du om detta på Plan o Bygg.

Vid försäljning eller ägarskifte av fritidshus i Sandskogen måste Ystads kommun godkänna överlåtelse av arrendekontrakt. Fyll i blanketten överlåtelse av stuga och skicka in den tillsammans med dokumentation om köp/ägarskifte.

Publicerad 2013-04-18, Uppdaterad 2021-03-15