Bostadsarrenden i Sandskogen

I Sandskogen äger man sitt fritidshus och arrenderar platsen av Ystads kommun.

Arrende i Sandskogen

Aviseringen av arrendeavgiften är försenad. Troligtvis ska fakturan komma till er under denna veckan (v. 21) Vi har överseende med att inbetalningen eventuellt inte kommer in i tid. Vi kommer inte att skicka ut något krav på denna faktura under juni månad.

Fritidshusen ligger i ett natur- och friluftsområde, det är förbjudet att inhägna sin tomt då alla, djur som människor, ska kunna ströva fritt i Sandskogen. Idag finns det inga lediga upplåtelser för bostadsarrenden så enda chansen att få ett sommar­paradis i Sandskogen är via de lokala fastighetsmäklarna.

Vill du göra en förändring på ditt fritidshus? Se vad som är bygglovsbefriat på blankettten bygglovsbefriade åtgärder. Vill du göra en bygglovspliktig ut- eller ombyggnad så ansöker du om detta på Plan o Bygg.

Vid försäljning eller ägarskifte av fritidshus i Sandskogen måste Ystads kommun godkänna överlåtelse av arrendekontrakt. Fyll i blanketten överlåtelse av stuga och skicka in den tillsammans med dokumentation om köp/ägarskifte.

Publicerad 2013-04-18, Uppdaterad 2021-06-14

Kontakt

Sofie Andersson 
Markförvaltare
sofie.andersson@ystad.se
0411 - 57 73 19
(Ledig på fredagar)

Adress:
Österportstorg 2A
271 80 Ystad

Semester v 29-32, då är möjligheten att överlåta ett arrendeavtal begränsat och kan ta längre tid.