Bostadsarrenden i Sandskogen

I Sandskogen äger man sitt fritidshus och arrenderar marken av Ystads kommun.

Arrende i Sandskogen

Fritidshusen ligger i ett natur- och friluftsområde, det är förbjudet att inhägna sin tomt då alla, djur som människor, ska kunna ströva fritt i Sandskogen. Idag finns det inga lediga upplåtelser för bostadsarrenden så enda chansen att få ett sommar­paradis i Sandskogen är via de lokala fastighetsmäklarna.

Vill du göra en förändring på ditt fritidshus? Se vad som är bygglovsbefriat på blankettten bygglovsbefriade åtgärder. Vill du göra en bygglovspliktig ut- eller ombyggnad så ansöker du om detta på Plan o Bygg.

Vid försäljning eller ägarskifte av fritidshus i Sandskogen måste Ystads kommun godkänna överlåtelse av arrendekontrakt. Fyll i blanketten överlåtelse av stuga och skicka in den tillsammans med dokumentation om köp/ägarskifte.

Publicerad 2021-04-18, Uppdaterad 2024-01-10