Exploatering

Fastighetsavdelningen förvaltar mark runt om i kommunen från Löderup till Snårestad. En del av marken är inköpt i exploateringssyfte. Idag kostar det ca 3900 kr/ha och år att arrendera jordbruksmark av Ystads kommun.

Kontakt

Andreas Winborg
Mark- och Exploateringschef
andreas.winborg@ystad.se
(Föräldraledig från 21 juli)

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87

Emma Zander
Mark- och exploateringsingenjör
Emma.zander@ystad.se
Tel 0411-57 72 80
(Tillgänglig från 1 augusti 2023)

Publicerad 2022-04-17, Uppdaterad 2024-03-18