Exploatering


Fastighetsavdelningen förvaltar mark runt om i kommunen från Löderup till Snårestad. En del av marken är inköpt i exploateringssyfte. Idag kostar det ca 3900 kr/ha och år att arrendera jordbruksmark av Ystads kommun.

Kontakt

Andreas Olsson
Mark- och Exploateringschef
andreas.olsson@ystad.se
0411- 57 70 22


Ida Olofsson
Mark- och Exploateringsingenjör
ida.olofsson@ystad.se
0411- 57 72 70


Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
asa.bodeborn@ystad.se
0411-577042

 

Publicerad 2013-04-17, Uppdaterad 2019-09-17