Exploatering

Fastighetsavdelningen förvaltar mark runt om i kommunen från Löderup till Snårestad. En del av marken är inköpt i exploateringssyfte. Idag kostar det ca 3900 kr/ha och år att arrendera jordbruksmark av Ystads kommun.

Kontakt

Andreas Winborg
Mark- och Exploateringschef
andreas.winborg@ystad.se
(Föräldraledig)


Fredrik Pettersson
Mark- och exploateringsingenjör
fredrik.pettersson@ystad.se
0411- 57 72 80

Publicerad 2022-04-17, Uppdaterad 2023-03-15