Aktuella markanvisningar

Information angående:

  • Ledig detaljplanerad mark för byggnation av småhus, se även Lediga tomter.
  • Markanvisning för bostäder, exploatörer
  • Markförsäljning för industri/handel
  • Framtida exploateringsområden
  • Byggherresamverkan
  • Övrig exploateringsinformation

Bostadsförsörjningsprogram

I Riktlinjer för bostadsförsörjning kan du läsa om var och hur det kan bli aktuellt att bygga i kommunen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning


Gå in på Planer och program för att läsa mer om aktuella och pågående detaljplaner, program och översiktlig planering för kommunen.

Publicerad 2022-08-08, Uppdaterad 2024-03-18

Kontakt

Andreas Winborg
Mark- och Exploateringschef
andreas.winborg@ystad.se
(Föräldraledig från 21 juli)

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87

Emma Zander
Mark- och exploateringsingenjör
Emma.zander@ystad.se
Tel 0411-57 72 80
(Tillgänglig från 1 augusti 2023)