Kontakt

Försäljning, villatomter

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87

 

 

Tomtkö

Du kan ställa dig i tomtkö till nya områden, som inte är till försäljning än.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-02-17(KF §27 dnr 2021/377) är tomtköavgiften från och med 1 januari 2023 400 kronor per år.

Karttjänst: Lediga villatomter

Vallmofält i Snårestad

Klicka på bilden för att komma till karttjänsten Lediga villatomter