Löderup

Kommunen har sex tomter i Löderup.

Tomt                 Areal (m2)         Pris (kr)
Flädern 1           2 288                  123 640      Såld
Flädern 2           1 984                  114 520
Flädern 3           2 226                  121 780
Flädern 4           2 218                  121 540
Järneken 1         903                     82 090        Såld 
Misteln 5           1 140                   89 200

Utöver köpeskillingen tillkommer anslutningsavgift för VA, 140 600 kr.

För kostnadsuppgift för anslutning av byggström och el, kontakta E.ON
040-25 50 00.

 

Läs mer om Löderup på byalagets hemsida.

 

Publicerad 2013-05-27, Uppdaterad 2020-11-27

Kontakt

Försäljning, villatomter

Sandra Persson
Mark- och Exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87