Ystad - Västra Sjöstaden

Västra Sjöstaden är en ny stadsdel som växer fram med en blandning av bostäder med olika upplåtelseformer.

Nya bostäder är på gång i anslutning till Astrid Lindgrens gata och Snögatan. Avtal har tecknats med olika exploatörer som ska bygga hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter, både som småhus och flerbostadshus. Inom området planeras även för en skola/förskola. Just nu finns ingen ledig mark i området för nya exploatörer.

Västra Sjöstaden har närhet till havet, livsmedelsaffärer, lekplatser, skola, förskola och härlig natur. Det tar ca 15 minuter med cykel in till centrum och stadsbussen går med halvtimmestrafik.

Lönnebergagatan i Västra Sjöstaden


Bostadsmark

 

Snickarboa 1 (pdf)

2.315 kvm

Detaljplan (pdf)
Illustrationsplan  (pdf)

Såld

Ida 1 (pdf)

2.050 kvm

Detaljplan (pdf)
Illustrationsplan  (pdf)


Såld

Krösamaja 1 (pdf)

1.512 kvm

Detaljplan (pdf)
Illustrationsplan (pdf)


Såld

Hygrometern (pdf)

2.678 kvm

Detalj-/Illustrationsplan (pdf)

Såld

Termometern (pdf) 1.373 kvm

Detalj-/Illustrationsplan (pdf)

Såld

Barometern (pdf)

1.378 kvm

Detalj-/Illustrationsplan (pdf)

Såld

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet styr utformningen av området tillsammans med två detaljplaner.

  

Kontakta Andreas Winborg för ytterligare information.

Astrid Lindgrens gata i Västra Sjöstaden

Publicerad 2014-01-13, Uppdaterad 2020-12-15

Kontakt

Exploatering
Andreas Winborg
Mark- och Exploateringschef
0411- 57 70 22

Kontakt

Exploatering
Ida Olofsson
Exploateringsingenjör
0411- 57 72 70