Tomtkö nya områden

Ystads kommun har tomtkö till nya områden med villatomter.

Det finns i dagsläget villatomter i Sövestad, Glemmingebro och Löderup.

Utöver dessa tomter kan det i framtiden bli aktuellt med bebyggelse i nya områden. För dessa nya områden har kommunen en tomtkö. Du kan ställa dig i denna kö genom att läsa igenom våra regler för tomtkön och fylla i en anmälan till tomtkö. Kontakta oss om du har problem med att ladda ner pdf-filerna, så skickar vi blankett och regler till er.

Just nu har kommunen väldigt begränsat utbud av villatomter att erbjuda. Närmast i tid är området söder om Hedeskoga där villatomter förhoppningsvis, om allt går som planerat, kan vara säljklara 2024/2025. 

Läs gärna mer om Ystads kommuns planer för bebyggelse m.m. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-02-17(KF §27 dnr 2021/377) kommer tomtköavgiften från och med 1 januari 2023 att vara 400 kronor per år. 

Nybrostrand

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2023-08-21

Kontakt

Försäljning, villatomter

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87