Glemmingebro

Kommunen har tre tomter i Glemmingebro.

Gällande detaljplan styr hur tomterna får bebyggas.

Detaljplan för tomterna (pdf)

Tomt                            Areal (m2)    Pris (kr)
Slaghackan 1 (pdf)      888                 81 640        
Traktorn 14 (pdf)         790                78 700
Såmaskinen 1 (pdf)     856                80 680          

Utöver köpeskillingen tillkommer anslutningsavgift för VA, 140 600 kr.

För kostnadsuppgift för anslutning av byggström och el, kontakta E.ON
040-25 50 00.

Läs mer om Glemmingebro på byalagets hemsida.

 

Publicerad 2013-05-27, Uppdaterad 2020-03-06

Kontakt

Försäljning, villatomter

Sandra Persson
Mark- och Exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87