Glemmingebro

Kommunen har tre tomter i Glemmingebro.

Gällande detaljplan styr hur tomterna får bebyggas.

Detaljplan för tomterna (pdf)

Tomt               Areal (m2)    Pris (kr)

Slaghackan 1 (pdf)       888                               81 640            Reserverad 
Traktorn 14 (pdf)          790                              78 700             Reserverad
Såmaskinen 1 (pdf)      856                              80 680             Såld  

Utöver köpeskillingen tillkommer anslutningsavgift för VA.

För kostnadsuppgift för anslutning av byggström och el, kontakta E.ON
040-25 50 00.

Läs mer om Glemmingebro på byalagets hemsida.

Publicerad 2021-05-27, Uppdaterad 2023-08-21

Kontakt

Försäljning, villatomter

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87