Trädfällning och nedtagning av vegetation

Ibland kan det vara så att träd och annan vegetation har växt upp alltför tätt och att de därför konkurrerar med varandra om luft och ljus.


När en kommuninnevånare hör av sig till oss på parkenheten och har önskemål om att ta ned ett träd, buske eller annan vegetation på kommunens mark, så gör vi en bedömning i varje enskilt fall. Vi tittar på vad som ska fällas, på platsen där det står och på vad en fällning skulle förändra. Allmänintresset mot den enskildes önskemål väger vi in.

På parkenheten kan vi också ha egna planer för området och hur platsen ska se ut och utvecklas. Dessutom tittar vi på hur det ser ut under olika årstider och i ett längre tidsperspektiv. Generellt är vi restriktiva med att fälla friska träd. Träd och annan vegetation betyder mycket för många människor och åsikterna om vegetationens ska bevaras eller inte går ofta isär. Det är därför viktigt att grannarna är överens.

För att vi ska kunna hantera förfrågningarna på ett effektivt sätt, vill vi att du fyller i vår ansökningsblankett. Ansökningsblanketten hittar du i rutan här intill.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 september, för att vi ska kunna behandla/åtgärda under påföljande vinterhalvår. Beslut om åtgärder meddelas först efter avslutad besiktning/åtgärd i perioden januari-mars.

Information som är bra att veta, om du önskar trädfällning i Sandskogens stugområde, hittar du i rutan till höger.

Farliga träd

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2023-03-22

Kontakt

Tekniska avdelningen

Cilla Persson
Parkchef

cilla.persson@ystad.se