”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” Ett koncept som utgår från FNs 17 globala mål. I linje med Agenda 2030 arbetar vi för ekonomisk-, social- och klimatmässigt hållbar affärsutveckling. Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet i konceptet. Ta gärna del av de olika tallrikarna på smörgåsbordet.

Vi flyttar! Besök nya sidan på https://ystadmodellen.se