Finansiering

För leaderprogrammet gäller:

Till företag som söker stöd kan 40–70 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektstöd för företag. Till företag som söker stöd inom Havs- och fiskerifonden kan 40-50 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektetstöd för företag.  I projektstöd till företag måste medverkande företag gå in med privat finansiering som motsvarar 30–60 % av projektets kostnader. Projektstöd till företag får vara högst 200 000 kronor.

En bra överblick över alla program får du genom Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 eller listade finansieringsprogram här.

Mer information till dig som funderar på EU-stöd hittar du under projekt och internationellt samarbete.

Tillväxtverket

Här hittar du finansiering genom Tillväxtverket

Utveckling Skåne

Under fliken affärsutvecklingscheckar hittar du checkar att söka för exempelvis internationalisering, naturturism och digitalisering.

Länsstyrelsen Skåne

Du kan söka stöd för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden. Här hittar du stöd till företag

Stiftelser - Information

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, t.ex för att söka stipendier och bidrag. Klicka här för att söka i stiftelsedatabasen.

Publicerad 2013-03-11, Uppdaterad 2018-11-13

Mer information

Fler möjligheter till finansiering:

För att som företag få mer konkret hjälp finns flera olika nätverk som arbetar med att hjälpa företag att söka EU-bidrag. Ett är Enterprise Europe.

Bidrag ur stiftelse

Det finns möjlighet att söka bidrag eller stipendier ur stiftelser. Länsstyrelsen har ett register över samtliga registrerade stiftelser i Sverige där Du kan se vilka stiftelser som finns, deras ändamål, kontaktpersoner mm.

Är Du intresserad av att få information om andra stiftelser/fonder/bidrag vg se bifogade länkar (öppnas i nytt fönster)