aYstadColours2_J_Olsson.jpg

Öppna data och kommunfakta

Statistik och fakta om Ystads kommun.

Kommunfakta i korthet:

Kommunens yta är 350 km2, varav 70 procent är jordbruksmark.

Stranden mot Östersjön är 4 mil lång.

I Ystads kommun bor 29 848 invånare (2017-12-31). Här finns drygt 10 000 arbetstillfällen.

Medeltemperaturen är i januari  -0,4C och i juli +15,9C. Antal solskenstimmar per år är 1 760. Årsmedelnederbörd 640 mm.

Avstånd till Malmö 55 km, Lund 60 km, Köpenhamn 75 km, Berlin 360 km, Stockholm 650 km och Haparanda 1 600 km. 

Vill du veta mer, klicka på länken Kommunfakta här nedan, eller kontakta Åsa Björkman Holmberg, kommunkansliet, tel 0411-57 71 50,  fax 0411-729 68 eller via e-post kommunen@ystad.se

 

 

Kommunfakta från Statistiska Centralbyrån

Kommunfakta 2019
Bilaga 2019: definitioner, kommentarer och källor

Kommunfakta 2018
Bilaga 2018: definitioner, kommentarer och källor

Kommunfakta 2017
Bilaga 2017: definitioner, kommentarer och källor

Kommunfakta 2016
Kommunfakta 2014 - tätorter

Kommunfakta 2016 innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden. 

Befolkningsprognos 2015

 


Filerna (.pdf) öppnas i ett nytt fönster. 
För att kunna se dem behöver du ha Acrobat Reader som kan laddas ner gratis från Adobes webbplats.

 

Publicerad 2014-01-09, Uppdaterad 2020-05-04