Politik-1069060-meeting.jpg

Så här styrs Ystad

Så styrs Ystads kommun

Sök förtroendevalda i registret

Alla förtroendevalda inom Ystads kommun finns sökbara i kommunens digitala register över politiker.


Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ, den lokala riksdagen kan man säga. Kommunfullmäktige beslutar i större ärenden av principiell och övergripande natur samt om kommunens budget och olika planer m.m. De 49 ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år.

Foto på Gamla Rådhuset

Kommunfullmäktige sammanträder en torsdag varje månad utom juli i Knutssalen i Gamla Rådhuset. Sammanträdena, som är öppna för allmänheten, börjar normalt kl. 18.00.

Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2018 - 14 oktober 2022) av 49 ledamöter med följande mandatfördelning vid senaste val:


Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen kan man kalla för den lokala regeringen. Här leds och samordnas kommunens arbete. Kommunstyrelsen är också centralorgan för finanserna och den yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige skall behandla och besluta om.

Kommunstyrelsen leds av ett kommunalråd. Under mandatperioden 2019-2022  är Kristina Bendz (M) kommunalråd.

Under kommunstyrelsen sorterar arbetsutskottet, hamnutskottet och hållbarhetsutskottet.

Under kommunstyrelsen lyder två förvaltningar med ett 60-tal tjänstemän: Ledning & Utveckling samt Ystad Hamn. Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden har en gemensam förvaltning: Samhällsbyggnad.

Barn- och Utbildningsnämnden, Gymnasienämnden och Kulturnämnden har en gemensam förvaltning: Kultur & Utbildning. Socialnämnden har en förvaltning: Social Omsorg.

 

Nämnder och styrelser

Det finns sammanlagt ca 175 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Ystads kommun. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i alla nämnder och styrelser.

Om du vill komma i kontakt med någon nämnd är adressen: Ystads kommun,
271 80 Ystad. tfn 0411-57 70 00, fax 0411-729 68, e-post: kommunen@ystad.se


Kommunens organisation

Den 1 januari 2007 trädde en nämnds- och förvaltningsorganisation i kraft som bl a innebär att gamla nämnder har försvunnit och nya har tillkommit. Förvaltningarna har minskat till fyra. Därefter har en översyn av organisationen ägt rum som trädde i kraft 1 januari 2011 som bl a innebär att en del utskott har inrättats under Kommunstyrelsen (se ovan). Personalutskottet har upphört och personalfrågorna överförts till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Turism/besöksnäringen sorterar under Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten under Gymnasienämnden. Läs mer

Vill du veta mer, kontakta: Åsa Björkman Holmberg, kommunkansliet, tfn 0411-57 71 50, fax 0411-729 68, e-post: kommunen@ystad.se

 

Så styrs Ystad

Publicerad 2013-12-11, Uppdaterad 2019-04-17