21044215-ystad-1_nyinflyttardagen.jpg

Organisation och kommunfakta

Ystads kommun är sedan den 1 januari 2007 organiserad i fyra förvaltningar. Förvaltningarna är knutna till åtta politiskt sammansatta nämnder.

Kommunchef

Randi Graungaard, kommundirektör 

Telefon (växeln): 0411-57 70 00

Epost: randi.graungaard@ystad.se

Organisation

Förvaltningarna


Eftersom vår webbplats följer en funktionell indelning och inte en organisatorisk indelning är det oftast inte möjligt att direkt koppla de listade förvaltningarna och avdelningarna till en specifik sida.

Däremot kan man i stora drag göra kopplingen mellan förvaltningarna och följande huvudområden på webbplatsen:

Förvaltning:

Huvudområde på ystad.se:

Ledning och utveckling

Kommun och politik
Turism
Näringsliv
Jobba hos oss

Social omsorg

Omsorg och stöd

Kultur och utbildning

Skola och förskola
Fritid
Kultur

Samhällsbyggnad

Bygg och miljö

 

 

Publicerad 2020-07-23, Uppdaterad 2022-01-19