Kommunens ekonomi


Ystads kommuns ekonomiavdelning finns lokaliserad i Nya Rådhusets östra flygel vid Österportstorg. Ekonomiavdelningen är indelad i tre enheter:

  • Redovisning
  • Budget och analys
  • Inköp och upphandling

Ekonomiavdelningen sköter ekonomiadministrationen för kommunens förvaltningar och nämnder. I avdelningens uppdrag ingår också att jobba med de kommunala bolagens ekonomi samt att bistå kommunalförbunden med ekonomikompetens.

Inom redovisningsenheten finns funktionerna redovisning, kassa, krav och debitering.

Budget- och analysenheten jobbar med budget och ekonomisk uppföljning för förvaltningar och nämnder samt för kommunen samlat. 

Nya Rådhuset

Publicerad 2022-04-19, Uppdaterad 2023-06-08

Kontakt

Ystads kommun
Österportstorg 2 B
271 80 Ystad

Ekonomichef Petter Hansson petter.hansson@ystad.se

Budgetchef Peter Andersson peter.andersson@ystad.se

Redovisningschef Carola Nilsson carola.nilsson@ystad.se

Enhetschef för budget och analys Elisabeth Ejlertsson elisabeth.ejlertsson@ystad.se