Budget

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår. I budgeten måste intäkterna överstiga kostnaderna. Undantag får göras om det finns ”synnerliga skäl”. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheterna och ekonomin under budgetåret. Skattesatsen och anslagen till olika verksamheter ska anges. Av budgeten/planen ska det också framgå hur verksamheterna ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheterna ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges.

Budgeten ska, förutom kommande år, också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Enligt kommunens budgetprocess ska budgeten fastställas av fullmäktige under juni månad.

Valår ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Budgeten är det mest styrande dokumentet i kommunen.

Publicerad 2022-11-29, Uppdaterad 2024-04-08