arkiv_bokryggar_beskuren.jpg

Stadsarkivet i Ystad

Stadsarkivet i Ystad är kommunarkiv för Ystads kommun.


Att förvara och tillhandahålla kommuninvånarnas gemensamt ägda kulturarv utgör ett av flera uppdrag som faller under stadsarkivets ansvarsområde.

Om du letar efter dina gamla betyg från gymnasiet, kommunstyrelsens protokoll, eller gamla skråhandlingar är det till oss du vänder dig.

Betyg: För att beställa gymnasiebetyg, använd denna e-tjänst.

Ystads kommuns stora ritningsarkiv finns inte på stadsarkivet utan på Stadsbyggnadsavdelningen.

Offentlighetsprincipen garanterar att handlingarna är tillgängliga och snabbt kan plockas fram, vare sig det rör sig om förvaltningarnas, forskarens eller den enskilde medborgarens informationsbehov. Nästan alla handlingar i arkivet är offentliga, men det finns vissa som är sekretessbelagda, som socialakter och hälsovårdsjournaler.

I stadsarkivet finns främst kommunala handlingar från 1860-talet och framåt, i vissa fall även ännu äldre material. Söker man äldre material förvaras det generellt sett vid Landsarkivet i Lund. Utöver detta har Stadsarkivet i Ystad runt 800 så kallade enskilda arkiv; föreningsarkiv, företagsarkiv och personarkiv. Dessa har skänkts till eller deponerats hos stadsarkivet. Förteckningen över vårt totala bestånd finns tillgängligt här: Nationella Arkivdatabasen - NAD

Nuvarande gränserna för Ystads kommun har varit intakta sedan 1971. I och med 1862 års kommunalreformer utgjordes nuvarande Ystads kommun av nitton enskilda kommuner; en stadskommun och arton landskommuner:

 • Ystad stad
 • Baldringe landskommun
 • Balkåkra landskommun
 • Bjäresjö landskommun
 • Borrie landskommun
 • Bromma landskommun
 • Glemminge landskommun
 • Hedeskoga landskommun
 • Högestad landskommun
 • Hörups landskommun
 • Inglestorp landskommun
 • Löderups landskommun
 • Skårby landskommun
 • Snårestad landskommun
 • Stora Herrestads landskommun
 • Stora Köpinge landskommun
 • Sövestads landskommun
 • Valleberga landskommun
 • Öja landskommun

Efter kommunreformen 1952 bildades Löderups, Glemmingebro, Herrestads och Ljutnits storkommuner genom sammanslagningar, medan Ystad stad förblev oförändrad.

Publicerad 2022-01-20, Uppdaterad 2024-01-02

Kontakt

E-post

stadsarkivet@ystad.se


Telefonnummer

0411-57 72 94

Telefontid

Måndagar 13–15
Tisdagar 10–12
Onsdagar 10–12
Torsdagar 10–12
Fredagar 10–12


Beställ gymnasiebetyg

Beställning av gymnasiebetyg, e-tjänst


Boka besök

Du är välkommen att boka besök på stadsarkivet via epost eller telefon.


Besöksadress

Ystads Stadsarkiv
Blekegatan 1, ingång via Social omsorgs reception.
Tala om att du söker Stadsarkivet, så blir du mött av tjänstgörande arkivarie.

 

Postadress

Ystads kommun
Stadsarkivet
271 80 Ystad


Kostnad för kopiering

Avgift för papperskopior tas ut om antalet kopior är 10 sidor eller fler. Portokostnader kan tillkomma om kopiorna ska skickas med post.

Historiska kartor

Historiska kartor över Ystad