E-faktura

Sedan hösten 2003 kan man som privatperson få sina fakturor avseende barnomsorg och äldreomsorg från Ystads kommun som E-faktura (elektronisk faktura). E-faktura kan erbjudas alla kunder som är anslutna till Internetbank.

E-faktura förenklar

Tjänsten innebär att istället för att få en vanlig pappersfaktura via posten får kunden fakturan presenterad i sin Internetbank. All betalningsinformation är redan ifylld och kunden godkänner endast fakturan för betalning. 

Andra motiv för E-faktura:

  • Införande av E-faktura är ett naturligt steg i den teknikutveckling som pågår inom Internetområdet.
  • E-faktura ger en utökad service till kommuninvånarna.
  • Fakturahanteringen blir mer effektiv med säkrare och mer korrekta betalningar.
  • E-faktura är miljövänligt. Vi sparar på papper, tryckning och transporter.


Så här gör du:

Gå in på din Internetbank och anmäl dig till E-faktura från Ystads kommun. Efter gjord anmälan skickas meddelande vidare till Ystads kommun. Fakturorna kommer i fortsättningen att skickas till dig elektroniskt.

När du får en E-faktura lämnas meddelande via Internetbanken. Fakturan presenteras på bildskärmen och sedan återstår endast att godkänna betalningen.

All information om gironummer, belopp, förfallodag och OCR finns redan på plats.

Anmälan om E-faktura avseende nätavgift, vatten och renhållning görs till Ystad Energi AB, via din Internetbank.

Publicerad 2013-04-16, Uppdaterad 2014-03-12

Information kring E-faktura Ystads kommun

Kontakta Helena Öjeblad
Telefon: 0411-57 75 86
E-post: helen.ojeblad@ystad.se

Information kring E-faktura Ystad Energi AB

Kontakta Ann-Marie Enbom
Telefon: 0411-57 71 02
E-post: ann-marie.enbom@ystad.se