Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser får du jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat Öppna jämförelser sedan 2006. Detta är övergripande jämförelser mellan landets kommuner, landsting och regioner. Jämför Ystads kommun med övriga kommuner.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

Sveriges Kommuner och Landsting, Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen publicerade den 12 oktober 2009 en rapport "Öppna jämförelser kring folkhälsa."

Publicerad 2022-07-06, Uppdaterad 2024-04-22