Lämna vinnande anbud

Ni som vill bli leverantör till kommunen, börja med att lämna anbud i en upphandling, men hur?

Badhytter

Så lämna ni rätt anbud
Var noga med att följa anvisningarna för att lämna anbudet: 

  • lämna alltid anbudet elektronisk
  • använd bifogade anbudsformulär
  • svara på alla frågor och krav
  • ställ frågor innan anbudet lämnas in
  • kontrollera anbudet en gång till
  • lämna in anubet inom angiven tid.

Hitta upphandlingar inom er brasch

Missa inte någon upphandling inom er brasch! Upphandlingssystemen erbjuder tjänster som bevakar ditt affärsområde.

Offentlig upphandling - varför
Offentlig sektor måste följa andra regler än privata aktörer när de ska upphandla, eftersom det är allmänhetens pengar som finansierar köpen. En upphandlande myndighet kan exempelvis inte vända sig enbart till en tidigare leverantör eller någon de hört gott om, när en vara ska upphandlas. En upphandling innebär att alla har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till myndigheten. Vi måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer, och hela upphandlingen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

Lagar
All upphandling som görs av Ystads kommun och de kommunala bolagen ska följa reglerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandling ska ske med beaktande av affärsmässighet, objektivitet och med utnyttjande av konkurrens. Lagen reglerar offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen.

Anbud lämnar ni elektroniskt
Ystads kommun genomför upphandlingar på svenska och anbud lämnas elektroniskt via kommunens webb baserade upphandlingsstöd Visma Tendsign och Visma Direktupphandlingsmodul.
Upphandlingssamverkan
Ystads kommun har tillsammans med Simrishamns, Sjöbo, Skurups och Tomelilla kommuner beslutat att i största möjliga utsträckning samverka kring sina upphandlingar.

Syftet är att skapa högre effektivitet genom att samutnyttja de kompetenser som finns i kommunerna samt att möjliggöra bättre affärer.

Publicerad 2016-04-29, Uppdaterad 2021-04-22