Vår värdefulla natur

I Ystads kommun finns många områden med mycket höga naturvärden, både i ett kommunalt, regionalt skånskt, nationellt och internationellt perspektiv. Här finns en lång kuststräcka med vidsträckta stränder, kuperat backlandskap, Kåsebergaåsen med betesmark i öster och gamla naturbetesmarker med många småvatten och intressant flora i Baldringetrakten. Läs om hur kommunen arbetar med att skydda värdefulla naturområden och få tips på hur du kan upptäcka naturen i Ystad.

Publicerad 2022-10-01, Uppdaterad 2024-01-11