Naturvårdsprogram

Ett naturvårdsprogram går bland annat ut på att ta tillvara befintlig kunskap kring värdefull natur och på olika sätt bidra till att värdena finns kvar även i framtiden.

Syftet är också att det ska vara underlag för kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver och fungera som inspiration- och informationskälla.

Ystads kommuns Naturvårdsprogram är uppdelat i avsnitten Skydd av natur, djur och växter, Djurliv samt Vård och utveckling

Till programmet hör också karta över 2007 års landskap och biologiska mångfald, samt karta över Speciellt värdefulla naturområden.

Bild till sidan med naturvårdsprogrammet

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2023-09-25