Fokus på Byarna

Fokus på byarna handlar om att lägga fokus på framförallt hur den fysiska miljön i byarna kan utvecklas, i dialog med de som bor i byarna. Syftet är att titta på vad för fysiska åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten med mera. Byalagen är den part kommunen har kontakt med.

Projekt i tre delar

Arbetet med Fokus på byarna består av tre delar, dels arbete med årets by, dels önskemål om byåtgärder och dels genomförande av byåtgärder. Årets by fokuserar på en djupare dialog mellan kommunen och byarna och genomförs för en by om året. Önskemål om byåtgärder ger samtliga byalag möjlighet att lämna in önskemål om åtgärder i byarna. Byåtgärder är den del som innebär ett genomförande av faktiska åtgärder i byarna. Mellan 2014-2018 har åtgärder beviljats i tolv av kommunens byar utifrån ansökningar från byalagen och utifrån val av årets by (se nedan).

Årets by

Arbetet är upplagt så att det genomförs tre stycken byträffar i den aktuella byn. Vid träffarna deltar representanter från byalaget i den aktuella byn och andra som bor i byn tillsammans med representanter från kommunen. Dialogen sammanfattas slutligen i ett fokusprogram för varje by. Fokusprogrammet ska bland annat redovisa förslag på åtgärder som kommit fram i dialogen, om de är möjliga att genomföra, vad de i så fall kostar, vem som har ansvar för dem och när i tiden de kan genomföras. 

Arbetet leds av Stadsbyggnadsavdelningen på Samhällsbyggnad.

Mer information

Projektbeskrivning för Fokus på byarna. I den kan du läsa mer om upplägget och även bakgrunden till projektet. Nedan hittar du genomförda fokusprogram.

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-01-07

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Projektledare
Sofie Larsson
planarkitekt

 

Aktuellt

  • Just nu pågår arbetet med att tilldela medel för åtgärder i byarna under 2019.

  • Årets by 2018 för dialog och fokusprogram blev Kåseberga. Arbete pågår nu med att färdigställa fokusprogrammet.

  • Samhällsbyggnadsnämnden tog i februari 2018 beslut om att genomföra byåtgärder i Stora Herrestad, Köpingebro och Nybrostrand.