Fokus på byarna

Fokus på byarna handlar om att, i dialog med byborna, lägga fokus på hur framför allt den fysiska miljön i byarna kan utvecklas. Syftet är att titta på vilka åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten m m.

Arbetet med Fokus på byarna består av tre delar: Arbete med årets by, önskemål om byåtgärder och genomförande av åtgärderna. Mellan 2014-2019 har åtgärder beviljats i 16 av kommunens byar utifrån ansökningar från byalagen och utifrån val av årets by (se nedan).

Det genomförs tre byträffar i den by som blir vald till Årets by. Vid träffarna deltar representanter från byalaget och andra som bor i byn, tillsammans med representanter från kommunen. Dialogen sammanfattas slutligen i ett fokusprogram för varje by. Fokusprogrammet ska bland annat redovisa förslag på åtgärder som kommit fram i dialogen, om de är möjliga att genomföra, vad de i så fall kostar, vem som har ansvar för dem och när i tiden de kan genomföras. Arbetet leds av Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun.

I den här länken: Projektbeskrivning kan du läsa mer om upplägget och bakgrunden till projektet.

Har du frågor och funderingar kan du kontakta projektledare Erik Hellberg på mejl erik.hellberg@ystad.se

Publicerad 2018-10-16, Uppdaterad 2020-09-28