Områdesbestämmelser

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. De reglerar normalt endast enstaka frågor som markanvändning och bebyggelsens utformning. Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplaner för att till exempel bevara det unika landskapet eller värdefulla bebyggelsemiljöer.

Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen men ger ingen byggrätt som en detaljplan gör. I Ystads kommun finns gällande områdesbestämmelser för Hagestads mosse, Sandskogen och området söder om Österlenvägen med bland annat byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge.

 

Publicerad 2021-03-21, Uppdaterad 2023-01-09