Samhällsbyggnadsbidrag

Sedan 2020 har Samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun årligen avsatt medel för ett Samhällsbyggnadsbidrag som byalag och intresseföreningar i kommunens byar och orter kan söka. Bidraget syftar till att möjliggöra förskönande och trivselhöjande åtgärder på mark som boende, markägare eller byalag själva har rådighet över.

Samhällsbyggnadsbidraget innebär att kommunens byalag kan lämna in önskemål om åtgärder i byarna som kan utföras på mark som byn eller byborna har rådighet över. Åtgärderna kan inte utföras på kommunal mark. Utförandet av åtgärden sköts av sökanden. Åtgärden ska bidra till ökad trivsel och försköning och vara till nytta för många personer i byn.

Ansökningsperioden för att ansöka om Samhällsbyggnadsbidrag 2023 är öppen under perioden 1 februari till 14 april. Mer information finns under "Samhällsbyggnadsbidrag 2023".

Publicerad 2023-02-01